top of page
  • 作家相片Seesaw

【手牽手童遊:表達藝術治療活動介紹】不同的人相同的感受

已更新:2023年12月30日


手牽手。藝童遊

「安全感對你黎講,係點架?」同樣都係安全感,佢地畫既方式、意象同顏色都唔一樣,每個人都有獨一無二既表達。

到最後發現大家畫既畫面雖然唔同,但內容一樣有提及温暖、柔軟同舒適感⋯! 呢刻好安靜。

我話:「嗯,原來大家都一樣呢。」

呢份共嗚,令我地可以明白其他人,別人亦可以理解我地。

表達藝術治療帶參加者發揮想像,從意象和背後的象徵意義感受到我們跟世界的連結,我們是一體的,我們都不孤單。


延伸閱讀:


Comments


bottom of page