top of page
  • 作家相片Seesaw

《手牽手。藝童遊:表達藝術治療活動》家長點睇自閉症孩子嘅轉變:社交方面

為了解《手牽手。藝童遊》活動對自閉症孩子嘅影響,我哋喺活動前及後,請家長喺孩子嘅社交、表達感受、表達想法及自信心上表達看法及作出評估。感謝各種家長嘅幫忙,讓我哋睇倒活動對小朋友嘅影響。作為治療師見倒小朋友有轉變,真係覺得點辛苦都係值得嘅~!

手牽手藝童遊_表達藝術治療活動_家長點睇自閉症孩子嘅轉變_社交方面

手牽手藝童遊_表達藝術治療活動_家長點睇自閉症孩子嘅轉變_社交方面

手牽手藝童遊_表達藝術治療活動_家長點睇自閉症孩子嘅轉變_社交方面

手牽手藝童遊_表達藝術治療活動_家長點睇自閉症孩子嘅轉變_社交方面

延伸閱讀:

ความคิดเห็น


bottom of page