top of page
  • 作家相片Seesaw

《手牽手。藝童遊:表達藝術活動》自閉症孩子小訪問

訪問內容包括:《手牽手。藝童遊》活動過後,覺得自己有咩變化?覺得自己最鐘意咩活動咁呢?
孩子們既答案令我好驚喜~!因為從佢地嘅答案,差不多就已經睇倒活動設計既目的了。所以話,有障礙係會令佢哋更堅強,並無阻佢地發光發熱架~!而家睇返啲相同文字都好多感觸⋯!喺呢度衷心祝福每位孩子同家長,未來路越走越豐盛。

手牽手藝童遊_表達藝術活動_自閉症孩子小訪問

手牽手藝童遊_表達藝術活動_自閉症孩子小訪問

手牽手藝童遊_表達藝術活動_自閉症孩子小訪問

手牽手藝童遊_表達藝術活動_自閉症孩子小訪問

手牽手藝童遊_表達藝術活動_自閉症孩子小訪問

手牽手藝童遊_表達藝術活動_自閉症孩子小訪問

手牽手藝童遊_表達藝術活動_自閉症孩子小訪問

手牽手藝童遊_表達藝術活動_自閉症孩子小訪問

延伸閱讀:

Comments


bottom of page